Duplicate Bridge. China-Russian Teams Competition. 14 august 2012

 

 

 

#

Team

1

2

3

4

5

6

7

8

VP

place

МБ

 

1

Wang Z

 

 

 

 

15

10

8

7

40

8

 

 

2

Jia X

 

 

 

 

19

19

20

14

72

1

27

 

3

Cao Z

 

 

 

 

13

16

14

14

57

6

 

 

4

Wang J

 

 

 

 

17

16

10

21

64

3-4

2

 

5

Черница

15

11

17

13

 

 

 

 

56

7

 

 

6

Азарьева

20

11

14

14

 

 

 

 

59

5

 

 

7

Гончар

22

10

16

20

 

 

 

 

68

2

9

 

8

Середа

23

16

16

9

 

 

 

 

64

3-4

2

 

 

Составы команд

 

 

1

Wang Z

 

Wang Zhige, Jia Yingfan, Chen Hougjie, Wang Lixiang

2

Jia X

 

Jia Xianzhao, Tan Huguang, Yuan Baohua, Lin Xi

3

Cao Z

 

Cao Zhihuu, Wang Shi Lin, Wang Ying, Li Hao

4

Wang J

 

Wang Jing Yue, Qin Yue, Wang Erning, Li Bin

5

Черница

 

Черница Борис, Зинковский Николай, Шалыбков Дмитрий, Пушков Алексей

6

Азарьева

 

Азарьева Елена, Сербин Александр, Бекетов Юрий, Прохоренко Александр

7

Гончар

 

Гончар Елена, Никитина Александра, Андреев Владимир, Кузнецов Дмитрий

8

Середа

 

Середа Татьяна, Порай-Кошиц Алексей, Раева Наталья, Филиппова Алефтина

 

 

Распределение мест

 

 

1

Jia X

72

 

2

Гончар

68

 

3-4

Середа

64

 

3-4

Wang J

64

 

5

Азарьева

59

 

6

Cao Z

57

 

7

Черница

56

 

8

Wang Z

40