Турнир 23 января
Бридж клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1 [12] Anastasia Mironova - Sergey Mironov 133.40 60.64 18
2 [8] Marina Zaikova - Alexey Musikhin 132.00 60.00 8
3 [11] Evgeniya Khlyzova - Arkadiy Shatrov 129.00 58.64 3
4 [7] Elena Babenko - Alexandr Alekseev 118.40 53.82 1
5 [3] Elena Borodich - Alexey Rybnikov 111.60 50.73 1
6 [4] Vladimir Pleshkov - Gennadiy Shiryaev 110.40 50.18
7 [9] Yulia Matveeva - Nikolai Zinkovskiy 106.60 48.45
8 [10] Irina Kulik - Maxim Semisoshenko 105.40 47.91
9 [2] Alexandra Levkoeva - Alexey Zakharov 104.60 47.55
10 [1] Evgeny Baidin - Konstantin Rudenko 99.80 45.36
11 [6] Valentina Cherkasova - Andrey Cherkasov 87.20 39.64
12 [5] Olga Gaaze - Mikhail Gaaze 81.60 37.09

Сыграно сдач: 22
Подробные результаты